გადაცე მა გარემოცვა 2 დრო ჩქარდება ბლიად!

ქუთაისის არტ ჰედ კოლექტივი დროის ცვლილებებთან დაკავშჲრებით ხვალ არაოფიციალურ საინფორმაციო კონფერენციას მოიწვევს...


No comments :

Post a Comment