ახალი ვიდეო ხვალ

სულ ცოტა ხნიანი ტაიმ ბრეიქი და ახალი ვიდეო ხვალ აიტვირთება ეს ვიდეო იქნება ციკლი რომელიც გაგრძელდება და გაიფხორება
რატომ დავიკარგეთ?
სად?
არ ვიცი სადა ვართ ჯერ რომელ უზურპირებულ განზომილებაშჲ მაგრამ ერთს გეტყვით ხვალ იქნება ახალი ვიდეო
ასე რომ იცადეთ!!!


მანამდე კი 3 ლარიანი ბალი ბარათის კოდი საჩუქრად!

453 698 დანარჩენი ხვალ ვიდეოსთან ერთად

No comments :

Post a Comment