შოკი ქუთაისური რადიოს ეთერში

შოკი აბა სხვა რა შეიძლება ეწოდოს სიტყვა ორგაზმის პირდაპირ ეთერში წარმოთქმას...

No comments :

Post a Comment