კოსმიური მგოსანი შაჰი ჯალაღონიაის მართლაც განსაკუთრებული მოვლენაა ზოგს შეიძლება სასაცილოდაც კი მოეჩვენოს მაგრამ ის მომავლის ადამიანია ... შაჰი დღევანდელობის ერთ ერთი გამორჩეული გმირია!


No comments :

Post a Comment