მწერალი და ალგეთის მგლის ლეკვთა საზოგადოების პრეზიდენტი იროდი ასანიშვილიმართლაც უსაზღვ როა მისი ნიჭი წონის პირდაპირპროპოციულად!

No comments :

Post a Comment