დემოკრატია გვინდა მაგრამ იაღოველები არა, პრობლემა, რომლის გადაწყვეტა ერთ ბოთლ ბენზინშია?

No comments :

Post a Comment