კადაფს დაერხა! რას აპირებს ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟი?


მოგეხსენებათ რომ მსოფლიოს „თავები“ ლიბიელი ხალხის გადასარჩენად გაერთიანდნენ და კადაფის გაკადაფებაზე შეთანხმდნენ.
თავის მხრივ ეს ვეფხისტყასნის გმირი კვალ ცხენ კაცისა დგამს ჯოგს და არ აპირებს დანებდეს ნატოს მომხიბლვლელ ქერა ცისფერთვალება „სალდათებს“
ხო „სალდათებზე“ გამახსენდა რამოდენიმე თავმა მწუხარებაც კი გამოთქვა კადაფის გაკადაფებაზე...
მოკლედ ოპერაცია დაწყებულია
ცეცხლი აინთო თამაში დაიწყო

No comments :

Post a Comment